Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

KISS: kūrybinių-informacinių susitikimų studija. Ričardo Kabelio paskaita „Lietuviškos kompozitorių mokyklos mitologija“

KISS: kūrybinių-informacinių susitikimų studija. Ričardo Kabelio paskaita „Lietuviškos kompozitorių mokyklos mitologija“

KISS: Kūrybinių informacinių susitikimų studija

Kompozitoriaus, prof. dr. Ričardo Kabelio paskaita „Lietuviškos kompozitorių mokyklos mitologija“

Kūrybinių-informacinių susitikimų studija (KISS) – paskaitų ciklas, kurio metu garsiausi Lietuvos kompozitoriai, LMTA dėstytojai kalba laisvai pasirenkamomis temomis apie muzikos komponavimo aktualijas

Filmuota 2019 m. rugsėjo 26 d. LMTA Erdvinio garso sferoje.

Trukmė: 72 minutės

Kūrėjai / atlikėjai

Kompozitorius prof. dr. Ričardas Kabelis

Programa

Paskaita „Lietuviškos kompozitorių mokyklos mitologija“