Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

Meno doktorantės Aistės Vaitkevičiūtės paskaita-koncertas „Tembro veikos sferos ir kompoziciniai riboženkliai“

Meno doktorantės Aistės Vaitkevičiūtės paskaita-koncertas „Tembro veikos sferos ir kompoziciniai riboženkliai“

Nors tembras neabejotinai yra vienas labiausiai per pastarąjį šimtmetį komponavimo praktikoje aktualizuotų aspektų, jis vis dar lieka ir kone sunkiausiai nusakomu muzikos fenomenu. Sąvokų ir koncepcijų įvairovė byloja apie iki šiol neišsemtas šio reiškinio potencijas, tačiau platus teorinis arealas aprėpia gana fragmentuotas (nors ir labai specifiškas) studijas. Doktorantūros studijų metu atliekamu tyrimu siekiu formuluoti teorinius įrankius, įgalinančius sistemiškai apčiuopti šio kompleksinio fenomeno dėsningumus, peržengiant grynai techninių specifikacijų aiškinimo ribas. Objektyvių ir subjektyvių faktorių įvertinimas leidžia išgryninti tembro veikos sferas, paženklintas konkrečiomis kompozicinėmis apraiškomis (tarp jų ir šios paskaitos autorės), tačiau paliekančias erdvės įvairialypėms įreikšminimo išdavoms, atsirandančioms daugiapakopių suvokimo grandžių procese.

Kūrėjai / atlikėjai

Meno doktorantė Aistė Vaitkevičiūtė

Programa

Paskaita-koncertas „Tembro veikos sferos ir kompoziciniai riboženkliai“

Paskaita vyks lietuvių kalba