Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

KISS: Kūrybinių informacinių susitikimų studija. Doc. dr. Mariaus Baranausko paskaita

KISS: Kūrybinių informacinių susitikimų studija. Doc. dr. Mariaus Baranausko paskaita

Kompozitoriaus, doc. dr. Mariaus Baranausko paskaita „Kompozicinis sprendimas ir jo realizacija: kūrinys kaip harmoninga visuma“. Renginys lietuvių kalba.

Kūrėjai / atlikėjai

Lektorius – kompozitorius, LMTA doc. dr. Marius Baranauskas

Programa

Paskaita „Kompozicinis sprendimas ir jo realizacija: kūrinys kaip harmoninga visuma“