Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

Meno doktoranto Mariaus Salyno egzaminas-paskaita „Studijinio komponavimo fenomenas ir kūrybinės praktikos“

Meno doktoranto Mariaus Salyno egzaminas-paskaita „Studijinio komponavimo fenomenas ir kūrybinės praktikos“

Bandymai manipuliuoti įrašytu garsu ankstyvaisiais XX amžiaus dešimtmečiais, naudojantis to meto ribotomis techninėmis galimybėmis, davė impulsą idėjoms apie garsinės medžiagos platesnį funkcionalumą konstruojant muzikinius vyksmus. Per pastarąjį šimtmetį praplėstos ne tik garso manipuliavimo, bet ir suvokimo ribos.. Išgryninta nauja kūrybos koncepcija, kuomet specialiais kompoziciniais įrankiais kuriama muzika nesiejama jos konkrečiu atlikėju (-jais). Kūrėjas konstruoja savo muzikines idėjas autonomiškai, realiuoju laiku.

Studijinis komponavimas – procesas, kuomet naudojamas bent vienas įrenginys, gebantis įrašyti, generuoti, transformuoti ar ištransliuoti garsą. Studijinis komponavimas – tai ne stilistinė direktyva, nukreipiantį į aiškias estetines muzikos ar garso meno nuorodas, bet komponavimo priemonių bei principų visuma, apimanti įvairias pastarųjų dešimtmečių technologines, estetines paradigmas. Šias priemones bei principus galime išryškinti paskaitos autoriaus kūryboje konkrečiais pavyzdžiais.

Kūrėjai / atlikėjai

Meno doktorantas Marius Salynas (kompozicija)

Programa

Paskaita „Studijinio komponavimo fenomenas ir kūrybinės praktikos“

Paskaita vyks lietuvių kalba