Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

KISS: Kūrybinių informacinių susitikimų studija. Dr. Mykolo Natalevičiaus paskaita

KISS: Kūrybinių informacinių susitikimų studija. Dr. Mykolo Natalevičiaus paskaita

Kompozitoriaus, dr. Mykolo Natalevičiaus paskaita „Prioritetai ir sprendimų priėmimas komponavimo procese“. Renginys lietuvių kalba.

Kūrėjai / atlikėjai

Lektorius – kompozitorius, LMTA lekt. dr. Mykolas Natalevičius

Programa

Paskaita „Prioritetai ir sprendimų priėmimas komponavimo procese“