Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

Leidinio „Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose“ pristatymas-seminaras

Leidinio „Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose“ pristatymas-seminaras

Pristatome LMTA 2020 m. pabaigoje išleistą dvitomį „Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose“. Gailos Kirdienės monografijoje „Brolystė ir vienybė“ (pirmoji knyga) atskleidžiamas lietuvių ir latvių neformalaus bendravimo vaizdas 1941–1952 ir vėlesnių metų įkalinimuose ir tremtyse: nuo bendrystės jausmo ir bendro muzikavimo, šokių, tradicinių švenčių iki konsolidacijos lageriuose, siekiant asmeninės bei visų trijų Baltijos valstybių laisvės. Daivos Vyčinienės parengtoje antroje knygoje „Vorkutos dainos“ atskleidžiamas ne tik Janio Lycyčio gyvenimo kelias, bet ir visa Latvijos muzikų represavimo ir muzikavimo sovietinės okupacijos metais situacija. Pirmą kartą skelbiamas Lycyčio rinkinys ir kompaktinė plokštelė, kurioje skamba 29 šio rinkinio dainų įrašai.

Kūrėjai / atlikėjai

Programa

14:40–15:00 – Registracija (Zoom platformoje: https://liedm.zoom.us/j/8518246786?pwd=dGYySWkxSm8rdTJCRmNtRVJZRERDQT09)

15:00–15:05 – LMTA mokslo prorektorės doc. dr. Juditos Žukienės sveikinimo žodis

15:05–15:10 – Ansamblio „Tatato“ atliekamos dainos

15:10–15:20 – Leidinio recenzentas prof. habil. dr. Alvydas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas)

15:20–15:35 – Leidinio recenzentė prof. dr. Laimutė Baluodė (Rygos ir Helsinkio universitetai)

15:35–15:37 – Latviška daina „Tek saulīte jauka“ (1958)

15:37–16:00 – Doc. dr. Gaila Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

16:00–16:05 – Helmī ir Julgī Stalte (ansamblis „Skandinieki“, Latvija)

16:05–16:10 – Veronika Povilionienė

16:10–16:20 – Rūta Līcīte (Raštijos ir muzikos muziejus, Ryga)

16:20–16:25 – Dvi dainos solo: Toma Grašytė, Žygimantas Matusevičius (ansamblis „Ritingo“)

16:25–16:45 – Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

16:45–16:50 – Vilumų šeimos (ansamblis „Laukis“) atliekama daina

16:50–16:55 – Leidinio vertėja iš latvių kalbos dr. Lilija Kudirkienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

16:55–17:00 – Ansamblio „Tatato“ atliekamos dainos

17:00–17:40 – Diskusija

Renginio vedėjai: muzikologė Laimutė Ligeikaitė ir kompozitorius doc. dr. Mārtiņš Viļums (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Taip pat dalyvauja Jazepo Vytuolo (Jāzeps Vītols) Latvijos muzikos akademijos etnomuzikologijos dėstytojai ir studentai

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, NordTrad