Lietuvos muzikos ir teatro akademija TV

Aušrinės Ulinskaitės (kanklės) rečitalis

Aušrinės Ulinskaitės (kanklės) rečitalis

Tiesioginė transliacija iš LMTA Juozo Karoso salės

Kanklininkės Aušrinės Ulinskaitės rečitalis

Dėstytoja ir koncerto vedėja doc. dr. Aistė Bružaitė

Kūrėjai / atlikėjai

Aušrinė Ulinskaitė (kanklės)
Dėstytoja doc. dr. Aistė Bružaitė

Koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė

Taip pat dalyvauja:
Viktorija Gečaitė (kanklės)
Valerijus Kračius (akordeonas)
Doc. Jolantos Babaliauskienės kamerinio ansamblio klasė

Koncertą veda doc. dr. Aistė Bružaitė

Programa

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
L’​Egyptienne kanklėms solo

Vaclovas Paketūras (1928–2018)
Koncertas kanklėms ir fortepijonui, I dalis

Edward Emanuel Manukyan (1981)
Fantazija kanklėms solo „Svečiuose pas kaukazų ir turkų kilmės poetą Sajan-Novij“

Sergiu Natra (1924–2021)
Sonatina kanklėms solo, I-III dalys

Pablo de Sarasate (1844–1908)
Ispaniškas šokis Jota Navarra kanklėms ir fortepijonui

Václav Trojan (1907–1983)
Siuita „Imperatoriškoji lakštingala“ akordeonui ir kanklių duetui

Bernard Andrès (1941)
„Parvis“ kanklių duetui